Talent counselling

Soms zit iemand muurvast en lukt het maar niet om hem of haar in beweging te krijgen naar werk of een beroepsopleiding. Stichting ACT heeft zich gespecialiseerd in het begeleiden van deze mensen. Maak kennis met talent counselling!

Met talent counselling zorgen we ervoor dat deze deelnemers weer op gang komen, versterken we hun supportsysteem en geven we ze handvatten voor de toekomst, zodat er een duurzame oplossing is waarmee ze hun leven lang vooruit kunnen!

De aanpak van Stichting ACT

Bij Stichting ACT gaan we altijd uit van de passie en het talent van onze deelnemers. Deze twee factoren zijn namelijk sterke katalysatoren voor motivatie. Door een traject te ontwikkelen wat hierop inspeelt, zorgen we voor beweging. We weten daarbij uit ervaring dat je ook moet aansluiten op de huidige omstandigheden van de deelnemers. We brengen mensen in beweging en doen wat daarvoor nodig is. Daarbij gaan we tot achter de voordeur.

Stichting ACT: zo werken onze talent counsellors

Onze Talent Counsellors werken altijd met concreet geformuleerde doelen die de deelnemers samen met hun omgeving opstellen. Deze zijn gericht op het vergroten van talent, regie, zelfredzaamheid en wendbaarheid. Daarna brengen we de capaciteiten en interesses van de personen in kaart en kijken we naar eventuele stimulerende en remmende factoren. We monitoren de ontwikkeling en werken nauw samen met de consulent. We weten dat individuele begeleiding de sleutel naar een succesvol traject is, maar willen ook voorkomen dat deelnemers geïsoleerd raken. Daarom werken we altijd samen met het bestaande netwerk rondom de persoon en dat van de Talent Counsellors. Zo kan de deelnemer breed verkennen wat zijn talenten zijn, daarin groeien – en versterkt tegelijkertijd zijn zelfvertrouwen.

Hierom werkt talent counselling van Stichting ACT!

De aanpak van Stichting ACT is bijzonder, omdat we samen met de deelnemer en zijn omgeving en netwerk optrekken. Onze Talent Counsellors staan niet langs de zijlijn, maar werken actief mee. Daarbij stimuleren en motiveren we het netwerk om hetzelfde te doen. Daarom hebben we duidelijke afspraken met verschillende regionale partners in ons netwerk die met ons meedenken én werken aan creatieve oplossingen. Dit betekent dat er altijd zicht is op uitstroom naar werk of beroepsonderwijs!

De doelgroep van talent counselling

De aanpak van Stichting ACT is bewezen toepasbaar op iedere doelgroep, ongeacht leeftijd, achtergrond of niveau, en bieden daarom onze ondersteuning breed aan. De meest voorkomende vragen komen uit de leeftijdsgroep tussen de 17 en 35 jaar. Wat we veelal zien, is dat de vragen van deze groep meervoudig van aard zijn en er op meerdere levensgebieden ondersteuning nodig is. Door onze integrale, persoonsgerichte benadering in een netwerk zijn we voor deze, vaak moeilijk begeleidbare doelgroep een passende aanpak.

We werken met een door Stichting ACT ontwikkeld en wetenschappelijk onderbouwd begeleidings-systeem. Het is o.a. getoetst door TNO en vanuit de Radboud Universiteit en de Rijksuniversiteit Groningen wordt er regelmatig onderzoek gedaan.

Talent counselling

Dit maakt ons programma zo uniek!

  • We werken altijd met concreet geformuleerde doelen.
  • Passie en het talent van onze deelnemers is ons startpunt.
  • We trekken samen op met de deelnemer, zijn omgeving en netwerk.
  • Onze aanpak is bewezen toepasbaar op elke doelgroep.
  • Deze methode is wetenschappelijk onderbouwd en getest.

Meer weten over talent counselling?

Stuur bericht

Contact

Dagmar Blom
Dagmar @ stichtingact.nl
06 – 39 51 71 91