LIVE+

Een community die beweging stimuleert naar werk, scholing en ontwikkeling!

Mensen die langdurig zonder baan zitten, maar niet vooruitkomen in het huidige versnipperde, probleemgerichte aanbod. En dat terwijl ze veel potentie hebben en graag aan de slag willen! In de regio Arnhem – De Liemers is het een nijpende kwestie. Zonde, want er is werk in overvloed en werkgevers kunnen de talenten van deze mensen goed gebruiken. LIVE+ heeft een oplossing voor dit vraagstuk: door een op maat gemaakte route beweegt de organisatie mensen met afstand tot de arbeidsmarkt weer naar werk, scholing en ontwikkeling!

Hoewel de regio een goede infrastructuur heeft als het gaat om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk te leiden, weten langdurig werklozen vaak de weg naar een baan niet goed te vinden. De aanpak van LIVE+ moet dat veranderen. LIVE+ vindt dat iedereen recht heeft op een omgeving waarin je op je eigen manier en in je eigen tempo een maatschappelijke carrière moet kunnen ontwikkelen, wat je achtergrond of leeftijd ook is. Daarom geloven we in een op maat gemaakte route naar participatie op de arbeidsmarkt

De aanpak van LIVE+

De afgelopen jaren heeft LIVE+ gewerkt aan een werkwijze die mensen perspectief biedt op een plaats op die arbeidsmarkt of gerichte scholing. Dat doen we door thuiszittenden actief op te zoeken, te ontdekken wat hun passies en talenten zijn en ze vanuit die wetenschap zo snel mogelijk in een werk- en leercommunity te plaatsen. Van daaruit kijken we wat de ontwikkelpunten zijn en daar gaan de mensen onder begeleiding mee aan de slag. In onze werk- en leercommunity creëren we een vervolgomgeving die ervoor zorgt dat de slagingskans in arbeidsontwikkeling hoog is.

Voor wie zijn de diensten van LIVE+?

Bij LIVE+ gaan we met onze aanpak altijd uit van passies en talenten. Want of je nu een jongvolwassene bent die niet participeert op de arbeidsmarkt, een alleenstaande moeder, migrant of boven de 55 jaar oud: passie en talent heb je altijd. Onze werkwijze richt zich specifiek op een doelgroep die momenteel niet actief deelneemt aan het arbeidsproces, maar die zeker mogelijkheden heeft als we de capaciteiten, interesses en talenten gaan ontwikkelen. Dat het voor deze mensen nu maar beperkt mogelijk is om zonder gericht programma de arbeidsmarkt te betreden, betekent niet dat ze niet willen – zeker niet als we hun passie en talenten verder gaan ontplooien, want dat zorgt voor een motivatie die als een katalysator werkt!

Over LIVE+

LIVE+ is een initiatief van Stichting ACT en past binnen de Strategische Agenda Inclusieve Arbeidsmarkt van de SER en het actieplan Perspectief Op Werk Midden-Gelderland. De provincie Gelderland en de gemeente Arnhem trekken samen op met LIVE+.

Stichting ACT bewerkt

Dit maakt de community van LIVE+ uniek!

  • Gericht op een brede doelgroep die momenteel niet actief deelneemt aan het arbeidsproces.
  • Biedt perspectief op een plaats op die arbeidsmarkt of gerichte scholing.
  • Gaat uit van passie en talent van onze deelnemers.
  • Thuiszittenden worden actief opgezocht.
  • Een op maat gemaakte route naar participatie op de arbeidsmarkt.
LIVE+ logo

Meer weten? Neem contact op!

Stuur bericht

Contactgegevens

Sperwerstraat 97
6823 DL Arnhem

Dagmar Blom
Dagmar @ stichtingact.nl
06 – 39 51 71 91

info@live-nederland.nl
www.live-nederland.nl