Community building

Samen sta je sterker dan alleen. Of het nu om werken, leren of sociaal ontwikkelen gaat: als je het in een omgeving met gelijkgestemden doet, is de kans groter dat je succesvol bent groter dan in je eentje. Daarom heeft Stichting ACT zich gespecialiseerd in het bouwen van communities.

Onze community builders staan voor je klaar om te helpen een duurzame gemeenschap op te zetten en te onderhouden!

Waarom een community?

Bij Stichting ACT hebben we de ervaring dat iedereen beter tot zijn recht komt in een omgeving van gelijkgestemden met een gezamenlijk belang. In veel domeinen waar samenwerking of initiatiefneming moet worden gestimuleerd, is het bouwen van een gemeenschap het antwoord. Of het nu gaat om werken, leren, sporten, creatief bezig zijn of zorgen voor elkaar: in een vertrouwde omgeving met oog voor je passies en talenten kun je het beste werken aan je eigen ontwikkeling. Maar ook die van een ander: je stimuleert en ondersteunt elkaar namelijk en trekt je aan elkaar op. En als je een hulpvraag hebt, is de kans groot dat iemand uit dezelfde community je erbij kan helpen.

De community builders van Stichting ACT

Maar een goed werkende community ontstaat niet vanzelf. Daarom heeft Stichting ACT zich toegelegd op het bouwen van dit soort gemeenschappen. Onze community builders hebben doorgaans een achtergrond in pedagogiek of sociaal werk. Door hun ervaring hebben ze een uitstekend oog voor de juiste deelnemers. Daarbij hebben ze door ons brede netwerk ingangen bij bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheden en andere initiatieven om een zo sterk mogelijke community op te zetten. Ze zijn getraind om processen te ondersteunen, deelnemers te begeleiden, samenwerking te stimuleren en het gedachtegoed van een gemeenschap te borgen. Zo zetten we een duurzame community op die draait op de behoefte en het potentieel van zijn deelnemers.

Een community vanuit ieder perspectief

Een goede community verbindt en stimuleert ontwikkeling bij mensen. Daarbij is het een fantastische omgeving voor nieuwe initiatieven, waar mensen in hun kracht komen te staan en waar voor elkaar gezorgd wordt. Een gemeenschap bouwen kan in principe vanuit ieder perspectief. Een vraagstuk vanuit de wijk bijvoorbeeld, of binnen de zorg, het onderwijs, welzijn, arbeid, cultuur of sport. Door bedrijven, sociale instanties, maatschappelijke organisaties en de buurt erbij te betrekken, ontstaat een gemeenschap die domeinoverstijgend werkt en een breed ontwikkelingsperspectief heeft.

Community building in de praktijk

Stichting ACT heeft een aantal succesvolle communities gebouwd en nu onder begeleiding. LIVE+ is een werk- en leer-community met een wijkgerichte aanpak. Door middel van hun passies en talenten worden deelnemers in beweging gebracht naar een plaats op de arbeidsmarkt of gerichte scholing. De Noord Oost Academy is een community waar kinderen samen worden voorbereid op een overgang van basis- naar voortgezet onderwijs. Door een gemeenschap te vormen met jeugd- en kinderwerk, scholen en partners in de wijk hebben we een naschools netwerk gevormd waar de kinderen zich sterker en zekerder voelen voor hun toekomst.

In de community Creatie Plaatsie werken kunstenaars en creatieve zzp’ers samen en leren ze van elkaar. Ze delen een gemeenschappelijk atelier en voeren samen opdrachten uit voor instanties en bedrijven in een opgebouwd netwerk. In de ZZP-Pool delen zelfstandige ondernemers kennis met elkaar als dat nodig is, maar het is ook mogelijk om samen een opdracht aan te nemen, of een broodfonds op te starten. Zo wordt het leven van een zzp’er een stuk minder eenzaam!

Dit kunnen we voor jou doen!

Stichting ACT kijkt graag met je mee of een gemeenschap het antwoord kan zijn op jouw vraagstuk. Wij onderzoeken samen met je de vraag, inventariseren de mogelijkheden en indien gewenst gaan onze community builders meteen aan de slag. 

Community building met Fryshuset

Kies hierom voor onze community builders!

  • Samenwerking en initiatiefneming wordt gestimuleerd.
  • Deelnemers stimuleren elkaar en trekken zich aan elkaar op.
  • Een community werkt domeinoverstijgend en biedt een breed ontwikkelingsperspectief.
  • We betrekken bedrijven, sociale instanties, maatschappelijke organisaties en de omgeving.
  • Een gemeenschap kan antwoord zijn op vraagstuk binnen de zorg, het onderwijs, welzijn, arbeid, cultuur of sport.

Meer weten over community building?

Stuur bericht

Contact

Dagmar Blom
Dagmar @ stichtingact.nl
06 – 39 51 71 91