De meerwaarde binnen onze aanpak zit in het oplossen van maatschappelijke vraagstukken die inzichtelijk worden gemaakt door dit projectmatig aan te pakken.