Live gaat uit van capaciteiten, passies en talenten om daar mee ontwikkeling richting arbeid te genereren waardoor motivatie ontstaan, hetgeen als een katalysator werkt om tot ontwikkeling te komen. De doelstelling van Live is dat we mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt ondersteunen, waarbij ze actief een bijdrage leveren aan de samenleving en vanuit maatwerk ondersteund worden in de werk/leercommunity van Live. Het perspectief is duurzame arbeid zo nabij en lokaal mogelijk.

www.live-nederland.nl