Bestuursleden

Onze bestuursleden werken op vrijwillige basis voor onze stichting. Het zijn onbezoldigde functies.

Wim Ludeke is de voorzitter.
Harm Mensink is de secretaris.
Paul Schildmeijer is de penningmeester.