Stichting ACT

Om het innovatieve karakter van ACT te borgen en door te kunnen ontwikkelen is Stichting ACT opgericht. Hier lees je wat Stichting ACT doet.

Stichting ACT is 28 mei 2018 opgericht, als vervolgstap in het verder borgen van de onderwijsvernieuwing activiteiten gericht op het vergroten van kansen voor jongeren. Met de stichting werken we de komende jaren met onze partners aan onderwijsvernieuwing met directe sociale impact. Wanneer 2018 is afgerond zal op deze site ook een inhoudelijk en financieel jaarverslag worden gepubliceerd.